SMQ Conference i samarbete med MNE-Konsult och Swedish Metrology and Quality AB

Kursen riktar sig till dig som arbetar med mätningar och provningar inom PKK området och behöver en djupare förståelse i hur nogranna/osäkra resultaten är. Den ger dig grunden för att bestämma osäkerhet i alla mätningar och speciellt i kalibreringar.

Exempel på frågeställningar:

 • Vad menas med mätosäkerhet, var har den för betydelse?
 • Vad har man för nytta av den?
 • Hur utvecklar man en osäkerhetsbudget från grunden?
 • Vad påverkar mätresultat och hur tar man fram olika osäkerhetsbidrag?
 • Hur gör jag osäkerhetstänkandet förståeligt i min organisation?
 • När och hur skall man uppdatera en osäkerhetsbudget?

Kurskoncept:

Uppföljning av 2 tidigare kursdagar inom grundläggande osäkerhetsanalys i Göteborg och Oslo.

Målgrupp

 • Personal som arbetar med kalibreringar inom PKK-området.
 • Laboratorie- och kvalitetschefer.
 • Metodansvariga inom laboratorier.

Tid och plats:

 • 20 januari 2019 Oslo 9.00 – 15.30
 • 21 januari 2019 Oslo 9.00 – 12.00

Plats: Clarion Collection Bastion, Skeppargatan 5-7 Oslo.

 • Kursavgift kursdag 1 = 5900 NOK (exkl.MRA) inkl. kaffe och lunch.
 • Kursavgift kursdag 2 = 2500 NOK (exkl.MRA) inkl. kaffe och lunch.
 • Kursavgift för hela kurskonceptet: dvs båda dagarna 8000 NOK (exkl.MRA) inkl. dokumentation, kaffe och lunch (båda dagarna).

Program osäkerhetsanalys inom PKK-området dag 1 (2020-01-20)

9.00 Registrering/anmälan

Inledning – Håkan Källgren, SMQ

 • Allmänt om syftet med dagen
 • Deltagarpresentation

SLP – Håkan Källgren, SMQ

 • Vad är SLP bra för – vad skall de ge?
 • Val av lämpligt objekt för SLP?
 • Vad borde man helst utreda i förväg?
 • Utvärdering och rapportering av SLP
 • Genomgång av några SLP bättre?
 • Kunde man organisera en SLP bättre?
 • Varför är referensvärdet viktigt och vilka konsekvenser har det för En-värdet?

Allmänt om osäkerhetsanalys – Peter Lau, MNE konsult

 • Uppdatering från tidigare kursdag
 • Om felvisning och korrektion generellt – hur skall de användas?
 • Exempel från referenslastcell – olinjära korrektioner
 • Vad menas med en mätmodell och när behövs den?
 • Olika sätt att ta fram känslighetsfaktor
 • Kombination av osäkerhetsbidrag
 • Hur bestämmer man driften hos ett referensinstrument (exempel lastcell)
 • Minimering av osäkerhetsbidrag
 • Experiment att bestämma känsligheten för inflytande (exempel)

12.15 Lunch

13.00 Allmänt om kvalitetssystem för osäkerhetsanalys – Håkan Källgren, SMQ

 • Mellanliggande kontroller och aktionsgränser
 • Relationen mellanliggande kontroller och driftanalys
 • Angivande av resultat – antal signifikanta siffror (exempelövningar)
 • Beslutskriterier och delad risk (shared risk)
 • Resultat före och efter justering
 • Beslut att godkänna/underkänna

Spårbarhet och dess betydelse för osäkerhetsanalys – Peter Lau, MNE konsult

 • Osäkerhet från kalibreringsbevis till den egna osäkerhetsbudgeten
 • Att hantera korrektioner från kalibreringsbevis
 • Att förenkla en budget utan att korrigera för felvisning

Skillnad mellan osäkerhet i kalibrering och användning av mätinstrument – Håkan Källgren, SMQ

 • Krav inom PKK
 • Allmänt om myndighetens hantering

Överblick om hantering av PKK frågor i Sverige, Norge och Tyskland – Peter Lau, MNE

Summering och plenumdiskussion (kommentarer och frågor från auditoriet)

Kaffepaus på för- och eftermiddag vid anpassad tidpunkt

Avslutning kl. 15.30

Program osäkerhetsanalys inom PKK området dag 2 (2020-01-21)

9.00 Registrering/anmälan

Inledning – Håkan Källgren, SMQ

 • Allmänt om syftet med dagen
 • Uppföljande frågir från dag 1

Osäkerhetsanalys ljusställning – Peter Lau, MNE konsult

 • Golvets betydelse
 • Olika sätt att bestämma golvets lutning
 • Kan man preparera golvet för att verkligen bli horisontellt?
 • Korrektion av laser – hur tolkar man kalibreringsbevis?
 • Detaljerad genomgång av en osäkerhetsbudget
 • Alternativa kalibreringsmetoder och andra osäkerhetsbidrag
 • Kan man göra något mot rattens låsing i ändlägen?
 • Omräkning mellan olika lutningsenheter
 • Hur hanterar man bäst spridningsbidrag?

Skillnad mellan osäkerhet i kalibrering och använding av mätinstrument – Håkan Källgren, SMQ

 • Krav inom PKK
 • ILAC regler om beslut
 • Summering av tänkt beslutsrgel inom PKK
 • Vad skall vara med i kalibrerings osäkerhet och vad inte?

Allmänt genomgång av osäkerhetsrelaterade frågor ( Peter Lau, MNE Konsult )

Summering och plenumdiskussion ( kommentarer och frågor från auditoriet)

Kaffepaus vid anpassad tidpunkt

Avslutning kl. 12

Anmälan till kursen:

1SMQ Workshops
2SMQ Workshop
3Company information
4
20 januari 2020 Oslo 9.00-15.30 21 januari 2020 Oslo 9.00-12.00