Swedish Metrology and Quality

Det er fortsatt mulig å registrere!

Kurset vender seg til deg som bruker vekter i laboratorier. Kursdagen omfatter praktisk

SMQ Conference

bruk av vekter, usikkerhetsanalyse og informasjon om nye typer av laboratorievekter.

Også kvalitetstenking ved bruk av vekter for analyse og prøving kommar til å behandles.

Se kursprogram.

 

Eksempel på spørsmål:
Hvor nøyaktig veier jeg?
Hvor liten er minste veibare mengde?
Hvordan stiller jeg krav på (akkrediterte) kalibreringslaboratorier?

Hvordan løser jeg mine praktiske veiingsproblemer?

 

Målgruppe:
Personell som bruker laboratorievekter.
Laboratorie- og kvalitetssjefer.

 

Tid o plass:

8 februar, 2018 kl. 9.00-15.30 med frivillig komplettering 9 februar kl. 8.30-12.00

med fordypning i usikkerhetsanalyse. Plass: Radisson Blu Royal Hotel, Bergen.

Kursavgift: 8 februar Kr.4400 +mva, inkl. dokumentasjon, kaffe og lunsj.
9 februar Kr.2400 +mva, inkl. dokumentasjon og kaffe.

 

Tekniske spørsmål:

Håkan Källgren

hakan.kallgren@smquality.se

mobil: 0705-774931

Påmelding:

Send din påmelding til: Anmälan Kurs i Laboratorieveiing.

alt. til: helena.kallgren@smquality.se

 

 

 

Kurs i Laboratorieveiing