Swedish Metrology and Quality

Det går fortfarande att anmäla sig!

Kursen riktar sig till dig som arbetar med kvalitetsstyrning på laboratorier.

Föreläsare

Kursdagen behandlar användning av jämförelsemätningar som verktyg för förbättring

SMQ Conference

av kvaliteten i kalibreringar, provningar, inspektioner och osäkerhetsanalyser. Det kan

dessutom vara ett viktigt bidrag som underlag för ackreditering. Se kursprogram

 

Exempel på frågeställningar:

Varför gör man jämförelsemätningar?
Kan jag själv göra beräkningar och analyser?
Vad ställs det för krav på ackrediterade laboratorier?

Är det skillnad på krav mellan kalibrerings- och provningslaboratorier samt kontrollorgan?

 

Målgrupp:

Personal som arbetar med kvalitetssäkring i laboratorier.

Laboratorie- och kvalitetschefer.

 

Tidpunkt och plats:

28 februari 2018, kl. 9-16.30

En av föreläsarna:

Fredrik Langmead,

Internationell expert på

jämförelsemätningar.

Plats: Centralhuset konferens, Nils Ericsonplatsen 4, Göteborg.

Kursavgift: 5900:- (exkl.moms) inkl. dokumentation, kaffe och lunch.

 

Anmälan:

Anmälan kan göras till: helena.kallgren@smquality.se

Välkommen!

Tekniska frågor:

Håkan Källgren

hakan.kallgren@smquality.se

mobil: 0705-774931

 

 

 

 

 

 

Jämförelsemätningar