Swedish Metrology and Quality

Information om kvalitetstänkande och regelsystem inom vägning av förpackningar i Sverige.

SMQ Conference

Vi upprepar den uppskattade kursen i "Förpackningsvägning" med en efterfrågad kursdag i

"Optimering av förpackningsvägning".

Kursen består av 2 fristående dagar: Dag 1- Allmän information om förpackningsvägning.

Dag 2- Optimering av förpackningsvägning för att undvika överfyllnad. Se kursprogram.

 

Exempel på frågeställningar:

1. Regler om förpackningsvägning i Sverige? (dag 1)

2. Vad kan företaget tjäna på e-märkning av förpackningar? (dag 1)

3. Hur kan du undvika att förlora pengar som en följd av överfyllnad i förpackningar? (dag 2)

4. Osäkerhetsanalys i samband med förpackningsvägning (dag 2)

 

Målgrupp:

Storproducenter av förpackningar märkta med vikt eller volym.
Småförpackare av varor efter vikt eller volym. Butiker som packar efter vikt.

 

Tidpunkt och plats:

Tekniska frågor:

Håkan Källgren

hakan.kallgren@smquality.se

mobil: 0705-774931

13-14/2 2018, kl. 09-16.00. Plats: Centralhuset konferens, Nils Ericsonplatsen 4, Göteborg.

Kursavgift: 4900:-/kursdag (exkl.moms) inkl. dokumentation, kaffe och lunch.

Vid beställning av båda kursdagarna samtidigt 8500:- exkl. moms.

 

Anmälan:

Anmäl dig här: Anmälan Förpackningsvägning i Göteborg.

alternativt till: helena.kallgren@smquality.se

 

 

 

 

 

 

 

Kurs i Förpackningsvägning