Swedish Metrology and Quality

Det går fortfarande att anmäla sig!

Information om kvalitetstänkande och regelsystem inom vägning av förpackningar

i Sverige. Du kommer att kunna värdera hur korrekt ett vägningsresultat är ur ekonomisk-

SMQ Conference

och kvalitetssynpunkt och dessutom undvika fallgropar i det svenska regelsystemet.

Se detaljprogram

Dag 1) information om de nya reglerna inom förpackningsvägning (som trädde i kraft 3 juli 2017 och

har övergångsbestämmelser tom 2 juli 2018) kommer att ges.

Dag 2) innehåller beräknings-algoritmer för hur man minimerar överfyllnad och hur man hanterar mängden av

stickprov och frekvens. Detta är första gången det presenteras i en systematisk form i Sverige. Det kommer att

finnas möjlighet att köpa kopior av beräkningsalgoritmerna (utförda i excel) i samband med kursen.

 

Exempel på frågeställningar:

Hur kan du undvika vitesförelägganden samtidigt som du undviker överfyllnad av förpackningar?

Vad kan företaget tjäna på e-märkning av förpackningar?

 

Målgrupp:

Storproducenter samt små och medelstora förpackare av vikt och volym.

 

Tid och plats och anmälan:

29-30/5 2018, 9-16.00, First Hotel Mårtenson, Storgatan 52, Halmstad.

Pris: 5900:-/kursdag (exkl.moms) inkl. dokumentation, kaffe och lunch.

Vid anmälan av båda kursdagarna samtidigt 9900:- (exkl.moms).

Tekniska frågor:

Håkan Källgren

Mail: hakan.kallgren@smquality.se

mobil: +46705774931

 

 

Anmälan görs här: Anmälan Kurs i förpackningsvägning.

alternativt till: helena.kallgren@smquality.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Förpackningsvägning